Daisy, Firstclass – auktorisation, viktiga konferenser, etc
IT-support
Lösenord
Vem ska man vända sig till?
Organization  chart
Studentexpedition – registrering, om man tar kurser på main campus – kontakta andra.
eduroam – via su, it-info
lotta för kort
friskvårdsersättning
sjukdagar
studieplan
Åsa, Fatima, Eija, Tuija
mallar, visuell identitet
Mentorskap?
Doktorandkonferens i FC kan vara bra för “låsta” dokument, tex ekonomi